Overdenking / Contact

Woorden van hoop en bemoediging, daar hebben we denk ik altijd behoefte aan, maar nu, in deze bizarre tijd van sociale onthouding, isolement, en onzekerheid over de duur en de intensiteit van de maatregelen rondom dit Covid-19 virus helemaal!

Ik wil kijken naar Ezechiël 37: 12-14 (Het is overigens de moeite waard om vanaf vs. 1 te lezen).

Ezechiël is bij het volk van God in ballingschap. Het volk is uitgeblust en zonder toekomstperspectief.        Zijn ze God vergeten, maar...... God is hen niet vergeten!

De profeet Ezechiël krijgt van God de opdracht om hen uit die grafstemming te halen.


Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.


God neemt keer op keer initiatief om zijn volk op te richten, uit hun beklemming te bevrijden en nieuw leven in te blazen.

In dit visioen worden de dorre beenderen bekleed met vlees, krijgen weer zin en samenhang. De leven gevende adem van God wordt hen ingeblazen. Een nieuwe start wordt mogelijk gemaakt. God laat zijn volk niet los maar wekt hen op, om opnieuw met zijn verbond te leven.


En zo gaan we op naar Goede vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag is akelig, donker en eenzaam. Maar na Goede Vrijdag komt de paasmorgen; dan komt de zon op. Je hart was koud en dood, en je deed alles wat je zelf wilde. Maar nu voel je de warmte van Gods liefde in je hart komen. De steen die op je hart lag, wordt weggerold. Gods Licht gaat schijnen in je hart en anderen gaan het zien. Je voelt je herboren. Nu pas begint het nieuwe leven met Jezus Christus.

Een lied zegt: ‘Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.

Wie in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.’


De dood bestaat dan niet meer voor degenen die in Jezus Christus zijn!

Jezus zegt: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is’ (Johannes 11:25).

U bent al dood voor de zonde. U hebt Goede Vrijdag, uw sterfdag, al meegemaakt.

Paulus zegt in Galaten 2:20:  ‘Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij.’ De dag dat ik stierf aan mijn ‘oude ik’ en ik mijzelf aan Jezus overgaf, is mijn Goede Vrijdag. Omdat ik toen gestorven ben, zal ik niet nog eens sterven.


Jezus leeft en ik/wij met Hem!


Weet je gedragen door Hem !! nu en voor eeuwig, de Heer is waarlijk opgestaan!! Halleluja!!


Cor den Toom.  Regional Elder, Bikers For Christ M/M. Netherlands.


Klik hieronder voor een mooi en bemoedigend lied.

I raise a Halleluja!
Stickers €1,00 p/s.. 6 voor €5,0
Stickers €1,00 p/s.. 6 voor €5,00
support pin €6,50 p/s
support pin €6,50 p/s
support pin €6,50 p/s
 
 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren